položek
(0,00 EUR) s DPH
  • Zobrazit

Sub-ohm vaping

Sub-ohmKód:
(0,00 EUR)Cena s DPH:
Sub-ohm vaping

Popis: Sub-ohm vaping


Co je subohmové (nízkoodporové) vapování, jaká jsou jeho specifika, rizika, výhody a nevýhody?


1. SUB-OHM VAPING NENÍ PRO KAŽDÉHO

Na úvod je třeba zmínit, že se jedná o jistou odnož či větev vapingu, která je a nejspíše také zůstane pouze okrajovou záležitostí a tento styl je výsadou pouze menšinové skupiny e-kuřáků (vaperů). Je to takové extrémní lyžování ve světě toho standardního. Většina lyžařů si bude užívat sněhu na komerčních sjezdovkách a jen málo se jich vydá na freestyle do lesa. Se subohmy je to podobné.

  
2. O CO TEDY JDE?
 
Výraz "sub-ohmový" (jinak též nízkoodporový - neboť ohm je jednotkou odporu) by se dal volně přeložit snad jako "pod-ohmový". Subohmové vapování pak znamená, že se pro odpařování liquidu používají žhavící hlavy s velmi nízkým odporem do 1.0ohm (nejčastěji 0.2 až 0.5ohm). Přitom v  běžných clearomizerech se standardně setkáváme s odpory hlav vyššími, a to od cca 1.5 ohm až po více jak 3 ohmy.


3. VÝHODY ANEB K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Důvody, proč se někteří vapeři obrací k nízkým odporům jsou zpravidla následující:

1. Velké množství hustého dýmu (páry) - to je asi nejtypičtější projev a uvidíte-li někde vapera zahaleného v mraku dýmu, bude to fanoušek sub-ohmů. A kde se tolik páry bere? Právě nízký odpor žhavícího drátku způsobuje, že z baterie putuje k hlavě velké množství proudu (energie). Představme si elektrický proud jako proud vody ze sprchové hadice. Pokud mu postavíme do cesty sprchovou hlavici zanesenou vodním kamenem (ten představuje odpor), vody bude téci jen málo. Čím méně bude hlavice "ucpaná" (tzn. čím menší bude odpor), tím více vody z ní poteče (bude větší proud vody).
Tato velká dávka energie, která se z baterie uvolní do clearomizeru, rozžhaví odporový drátek daleko více než jak je tomu u běžných hlav. V důsledku toho vzniká také více tepla, které rychle odpaří větší množství liquidu do podoby velkého množství husté páry.
Proto mají sub-ohm clearomizery větší průměr náustku a sub-ohm hlavy větší otvory pro nasávání liquidu, proto se místo knotů používá organická biovata s lepšími absorpčními schopnostmi. Vše je uzpůsobeno pro možnost rychle nasát a odpařit hodně liquidu a vzniklé množství páry rychle z clearomizeru vypustit.

2. Inhalace přímo do plic - sub-ohm výbava umožňuje zcela odlišný styl vapování než s běžnými clearomizery. Jde o potah páry přímo do plic namísto toho, aby se tato potáhla nejprve do úst a až následně se vdechla. To opět souvisí s velkým návalem husté páry a lehkým potahem. Pro ty, kteří tomuto způsobu "šlukování" neholdují, vlastně celá sub-ohm záležitost ztrácí význam. Bez potahu napřímo by používat nízké odpory bylo jako koupit si super rychlé auto a pak s ním jezdit po obci rychlostí 50km/hod.

3. Intenzivnější chuť (?) - někteří sub-ohm vapeři si pochvalují kvalitnější podání chuti, a to jednak díky používaným přírodním biovatám (bavlně) namísto knotů a jednak díky husté páře, která je nositelem většího množství chutě. Na druhou stranu však existují také názory, podle kterých naopak chuti bývá méně vlivem potahu přímo do plic. V důsledku toho se tak příliš nezapojují chuťové buňky, které se nachází v ústech.


4. NEVÝHODY ANEB NIC NENÍ ZADARMO

Každá mince má 2 strany a ani v tomto případě tomu není jinak. Co by Vás tedy mohlo spíše odradit?:

1. Velké množství hustého dýmu (páry) - ne nespletli jsme se, co je pro někoho výhodou, může být pro jiného přesným opakem. Vždyť ruku na srdce, kolik bude těch, kterým nepřijde poněkud "hloupé" chodit po ulici či sedět s kolegy v kanceláři a přitom kolem sebe vypouštět oblaka páry?

2. Teplejší pára - i když někomu třeba vyhovovat může, většina e-kuřáků dá nejspíše přednost páře chladnější. A proč sub-ohm clearomizery produkují teplejší páru? To opět souvisí s technologií odpařování, jak byla popsána výše. Více energie způsobuje zvýšené žhavení a větší teplo kolem hlavy, které se přenáší také do výsledné páry.
Také proto mají snad všechny sub-ohm tanky regulaci přívodu vzduchu (air flow control), neboť dodatečným vzduchem je možné páru částečně ochladit. Některé modely disponují regulovaným vzduchovým průduchem nejen u žhavící hlavy, ale také pod náustkem, což umožní ještě další ochlazení.

3. Vyšší náklady díky větší spotřebě e-liquidu - vše co bylo doposud napsáno o intenzivnějším žhavení, masivnějším odpařování náplně, hustší páře apod. ústí v jeden nevyhnutelný důsledek, a sice vyšší spotřebě e-liquidu. Liquid tak bude třeba doplňovat mnohem častěji a častěji jej bude nutné také dokupovat. Kdo se tedy snaží ušetřit na e-kouření maximum možného, bude si muset subohmy nejspíše odpustit.
Proto se také sub-ohm tanky vyrábí jako velkokapacitní, jež pojmou větší množství liquidu (nejčastěji kolem 3,5ml). Malé clearomizery by vzhledem k rychlému úbytku jejich obsahu nebyly efektivní.

4. Rychlejší vybíjení baterie - je logické, že pokud dodáváme ke žhavící hlavě velké množství proudu (elektrického náboje obsaženého v bateriovém článku - akumulátoru), pak také v oné baterii dochází k rychlejšímu úbytku náboje a tím i k jejímu rychlejšímu vybití. Jednoduše řečeno, Vaši sub-ohm baterii (grip, mod...) budete muset nabíjet častěji, než kdybyste na ni používali běžný ne-subohmový clearomizer.


5. JAK NA INTENZITU NIKOTINU ANEB SNÍŽENÍ SE NEVYHNEME
 
S přechodem na nižší odpory bude nejspíše nevyhnutelné přejít také na nižší intenzity nikotinu v náplni. Běžně se u sub-ohmů používají liquidy s intenzitou i 6mg/ml, a nebo dokonce i liquidy zcela beznikotinové. Proč? To je jednoduché... velké množství husté páry sebou nese také větší množství odpařeného nikotinu.
Zjednodušený příklad: pro běžné vapování používáme liquid s intenzitou 12mg/ml (tedy v 1ml náplně je 12mg nikotinu). Představme si zcela hypoteticky, že běžný ne-subohmový clearomizer odpaří do jednoho šluku 1ml náplně (toto číslo je nesmyslné, jde jen o lepší názornost). Pak v jednom šluku budeme mít 12mg nikotinu.
Pokud stejný liquid použijeme v sub-ohm clearomizeru, který do jednoho šluku odpaří hypoteticky 2ml náplně, pak v něm budeme mít 2x12=24mg nikotinu. Abychom se tedy dostali na původních a požadovaných 12mg/ml, musíme intenzitu náplně snížit na polovinu a použít liquid s intenzitou 12/2=6mg/ml.


6. JAKÉ E-LIQUIDY POUŽÍVAT A PROČ JSOU SUB-OHM LIQUIDY SPÍŠE OVOCNÉ?

 
Pro sub-ohm vaping lze použít jakékoliv běžné liquidy, vhodnější je však používat náplně, které jsou pro něj přímo určeny.
Takové liquidy jsou svým složením uzpůsobené pro vysoké teploty, které v sub-ohm tancích vznikají, jsou hustší konzistence a převažuje v nich složka VG (vegetable glycerin=rostlinný glycerin), v důsledku čehož také vykazují vyšší dýmivost.
Obecně se pro nízkoodporové vapování doporučuje zastoupení složky VG alespoň 50%. Vyšší přítomnost glycerinu má tedy vždy za následek vyšší hustotu, vyšší dýmivost, sladší chuť a o něco nižší hit.
Jelikož glycerol má přirozeně nasládlou chuť, pak jeho vyšší přítomnost v liquidu způsobuje také jeho vyšší nasládlost. A to je také důvod, proč se sub-ohm liquidy vyrábějí převážně v ovocných příchutích a méně pak v těch tabákových. Těžko by bylo vyrobit tabákový liquid bez přítomnosti "nasládlosti".

V naší nabídce naleznete pro sub-ohm vaping speciální řadu e-liquidu Feellife HT (High Temperature=vysoká teplota) se zastoupením VG 80% a určením pro e-cigarety o výkonu cca 20-50W.


7. RIZIKA NESPRÁVNÉ KOMBINACE KOMPONENTŮ ANEB BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nezasvěceným do problematiky sub-ohmů a fyzikálních zákonů, které se kolem ní "točí", důrazně doporučujeme přečíst si následující řádky. Předejte tak újmě nejen na Vašich komponentech, ale zejména na Vašem zdraví.

Chcete-li si vyzkoušet nízkoodporové vapování, musíte dodržet jednoduché, ale nezbytné pravidlo. Pokud tak učiníte, nemáte se čeho bát a můžete si bez obav užívat mraky páry. A jaké že je to pravidlo?

Pro sub-ohmové clearomizery (tanky) používejte pouze a výhradně vysoce výkonné zdroje (baterie, gripy, mody, vyměnitelné bateriové články 18650...) k tomu určené. Vždy musíte vědět, zda daný zdroj energie umožňuje použít na něm hlavu o Vámi požadovaném sub-odporu.

1. Proč je tak důležité používat vhodný zdroj? - nízký odpor sub-ohm hlavy přirozeně způsobí, že na baterii bude vyvíjen "požadavek" na rychlé uvolnění velkého množství energie (proudu) do clearomizeru. Tomuto požadavku však běžná baterie vyhovět nedokáže, proto je třeba použít baterii, která toho schopná je (jedná se o bateriové články-akumulátory s tzv. vysokým vybíjecím proudem).
Celé zařízení (baterie, grip, mod...) musí být zároveň schopno vyvinout vysoký výkon (P), jež se udává ve wattech (W). Přitom platí, že čím nižší bude odpor hlavy, tím vyššího výkonu je potřeba. 
Musí být tedy splněny obě podmínky... zařízení musí mít elektroniku umožňující dosáhnout vysokého výkonu a zároveň musí mít bateriový článek (akumulátor) s vysokým vybíjecím proudem (může být vyměnitelný či pevně zabudovaný, zpravidla se jedná o typ
18650. Je-li zabudovaný, o splnění této podmínky se již postaral výrobce, nemusíte tedy nic řešit.).

2. Jaké nebezpečí mi hrozí v případě použití nevhodné baterie?
- Budete-li provozovat sub-ohm clearomizer na nesprávné baterii, nezvratně nastane kolaps. Taková baterie totiž není stavěná na to, aby ze sebe byla schopna uvolnit velké množství elektrického náboje v jednom okamžiku (nemá dostatečný vybíjecí proud), jak je popsáno výše.
Důsledkem rozporu mezi potřebou clearomizeru a možností baterie je její přehřátí vlivem probíhající nežádoucí chemické reakce uvnitř článku s pravděpodobným následkem jejího "vytečení", v horším případě požáru či výbuchu. Samozřejmostí je poškození veškerých komponent, tedy jak baterie, tak clearomizeru.

3. Jak poznám, která baterie je pro sub-ohmy vhodná?
- použít můžete jakýkoliv zdroj (baterie, grip, box mod apod.), který byl pro tento účel vyroben. V takovém případě výrobce k zařízení udává také informaci, jaký konkrétní rozsah odporů podporuje (např. 0.5-3.5ohm). Tento údaj naleznete v popisu produktu na webu prodejce, v originálním manuálu nebo si jej od prodejce vyžádejte.
Pokud taková informace není k dispozici a podporovaný rozsah neznáte či baterie daný odpor nepodporuje, v žádném případě ji nepoužívejte.
Napovědět nám může také samotný název nízkoodporového zařízení, jehož součástí bývá výraz jako "sub-ohm", "subohmový" apod. (ovšem není tomu tak vždy), např.
baterie Tesla ONE sub-ohm 100W.

4. Jak zjistím, který bateriový článek 18650 potřebuji?
- pokud používáte sub-ohm příslušenství s napevno zabudovaným akumulátorem, který není určen pro výměnu uživatelem
, pak si s touto otázkou nemusíte dělat starosti a následující složitý text nemusíte číst.

Existují však také modely, které disponují vyměnitelným bateriovým článkem (nejčastěji jde o typ
18650 jako např. Tesla Stealth.
) a v tom případě je třeba výběru a nákupu takového článku věnovat náležitou pozornost.
Jak již bylo zmíněno výše v bodě č.1, musíme použít výhradně článek s dostatečně vysokým kontinuálním vybíjecím proudem (udáváno v ampérech se značkou "A"). To je veličina, která nám říká, jaká je maximální bezpečná rychlost vybíjení článku. Tento údaj o článku je třeba si před nákupem zjistit (např. 20A). Ovšem pozor - musí se jednat o hodnotu kontinuálního proudu, nikoliv pulsního (krátkodobého) proudu. Pulsní vybíjecí proud mívá daleko vyšší hodnoty, tyto však vůbec nebudeme brát v potaz a nemůžeme se jimi řídit.

A jaký kontinuální vybíjecí proud (kolik ampérů - "A") tedy článek má mít?

Ke zodpovězení této otázky je třeba vycházet z toho, jaký odpor hlavy chcete provozovat a jaký je max. výkon Vašeho gripu (udáváno ve wattech - "W"), do kterého budete článek vkládat.
Tady musíme použít matematiku a vzorce odvozené z ohmova zákona:

I=U/R  
a   I=P/U   a   I²=P/R

I...  kontinuální vybíjecí proud článku (jednotka ampér - "A")
U... napětí článku (jednotka volt - "V")... budeme dosazovat vždy konstantu 4.2V, což je napětí plně nabitého článku (někdy se dosazuje také hodnota 3.7V, což je napětí, při kterém článek obvykle pracuje v zátěži, pokud je ještě dostatečně nabitý)
R... odpor žhavící hlavy (jednotka ohm -)
P... výkon Gripu (jednotka watt - "W")

Stačí tedy dosadit do vzorců známé hodnoty a vypočítat hodnotu potřebného vybíjecího proudu (I). Výsledek nám totiž říká, jaké budou nároky gripu (clearomizeru) na rychlost vybíjení článku (tedy na množství energie dodávaného do clearomizeru při jeho žhavení). A abychom mohli těmto nárokům vyhovět, musí mít článek minimálně stejnou hodnotu co do schopnosti tuto energii dodávat.
Pokud tedy bude vypočítaná hodnota dle vzorců např. 20A, musíme použít článek s kontinuálním vybíjecím proudem také min. 20A. Vždy je však vhodnější použít článek s ještě vyšší hodnotou (tedy např. 25A či 30A), neboť jinak grip zahlásí vybití baterie (přestane žhavit) i když článek ještě vybitý ve skutečnosti zcela nebude (např. při úrovni nabití 20%).

A nyní konkrétní příklady:
Máme grip o max. výkonu 50W, chceme na něm provozovat sub-ohm clearomizer s odporem hlavy 0.5ohm a potřebujeme si do gripu zakoupit bateriový článek 18650. Jaký vybíjecí proud má článek mít? S použitím vzorců zjistíme:

- bereme-li v potaz odpor hlavy a napětí článku, pak: I=U/R, tedy I=4,2/0,5=8,4A (= min. vybíjecí proud článku)
- bereme-li v potaz odpor hlavy a výkon gripu, pak: I²=P/R, tedy I²=50/0,5=100, tedy I=odmocnina ze 100=10A (= min. vybíjecí proud článku)
- bereme-li v potaz výkon gripu a napětí článku, pak: I=P/U, tedy I=50/4,2=12A (= min. vybíjecí proud článku)

Jak vidíme, vychází nám pokaždé trochu jiný výsledek. My však musíme vzít v potaz vždy to nejvyšší číslo (v našem příkladě 12A) a z tohoto vycházet. Vypočítali jsme tedy, že si musíme zakoupit článek s kontinuálním vybíjecím proudem minimálně 12A, lépe však více, ideálně i 20A.
A proč nám vychází různé výsledky? Záleží na tom, jaká proměnná bude mít díky své hodnotě vyšší váhu při určování výsledku. Pokud v našem příkladě vyměníme hlavu za odpor 0.2ohm, pak první výsledek již nebude 8,4A, ale 21A a druhý výsledek již nebude 10A, ale 15,8A. Rázem má tedy snížený odpor hlavy vyšší váhu pro výsledek než výkon gripu (při hlavě 0.5ohm tomu bylo naopak). Jinými slovy, odpor 0.2ohm má nyní vyšší nároky na kvalitu článku než výkon gripu 50W.

Doporučené typy článků 18650:
Všímejte si typového označení daného článku. Vhodnější než akumulátory s označení "ICR" jsou ty s označením "IMR", které jsou pro sub-ohm použití ideální a doporučené. Jelikož článek je nejdůležitější součást celé sub-ohm výbavy, není důvod se tímto doporučením neřídit.
IMR články nemají ochranné obvody (což není na závadu věci) a používají bezpečnější chemii než články ICR, mají vyšší vybíjecí proudy, ale poněkud nižší kapacity.
Zaměřte se vždy raději na ověřené a značkové výrobce, jakými jsou MXJO, Efest, Sony, Samsung, Orbtronic, Panasonic, LG, MNKE či AW.

K dobíjení takových baterií velmi doporučujeme použít kvalitní inteligentní nabíječky, jako jsou např. Nitecore, které zajistí bezproblémové a zejména bezpečné dobití článku.

5. Použití ne-subohmového clearomizeru na sub-ohm baterii?:
Řekli jsme si, že sub-ohm clearomizer nesmí být nikdy používán na ne-subohmové baterii. Naopak to ale neplatí a není proto žádný problém používat na sub-ohm baterii (gripu, modu...) běžný ne-subohmový clearomizer. Však také údaje o podporovaných odporech nám sdělují rozsah např. 0.2-3ohm a touto informací se opět budeme řídit. 


8. CO ŘÍCI ZÁVĚREM?

Jak již bylo uvedeno, sub-ohmy rozhodně nejsou pro každého a každý vaper si musí sám vyzkoušet, zda mu tento styl bude či nebude vyhovovat, zda se mu bude oddávat třeba jen příležitostně v pohodlí domova, a nebo mu propadne nadobro.
Sub-ohmová výbava zároveň není zcela levnou záležitostí a investice do velmi drahých tanků se nemusí vyplatit, pokud si z něj jednou potáhnete a již se k němu nevrátíte.

Vše o vapování s režimem kontroly teploty se dozvíte v našem dalším článku ZDE.

Autor článku: Ing. Arnošt Valach, NOVACIG a.s.
Související zboží
Baterie TESLA ONE sub-ohm 100W (1800mAh)
 

Baterie TESLA ONE sub-ohm 100W (1800mAh)

s DPH: 999  (37,98 EUR)
Nejnovější model MINI subohmové baterie od značkového výrobce Tesla. Určeno nejen pro nízkoodporové clearomizery od 0.1ohm. Kapacita skvělých 1800mAh, výkon až 100W, 2 barvy na výběr.
VapeOnly Aura SET Sub-Ohm (2000mAh/3ml/53W)
 

VapeOnly Aura SET Sub-Ohm (2000mAh/3ml/53W)

s DPH: 1 099  (41,79 EUR)
Dárkový set obsahuje sub-ohm baterii Aura, sub-ohm Aura Tank, USB kabel, 2x náustek a 1x náhradní hlavu extra, vše od značkového výrobce VapeOnly. Odpor 0.33/0.5ohm, 3 barvy na výběr.
VapeOnly Aura Mini SET Sub-Ohm (1450mAh/2ml/35W)
 

VapeOnly Aura Mini SET Sub-Ohm (1450mAh/2ml/35W)

s DPH: 999  (37,98 EUR)
Dárkový set obsahuje MINI sub-ohm baterii Aura, sub-ohm Aura Tank, USB kabel, 2x náustek a 1x náhradní hlavu extra, vše od značkového výrobce VapeOnly. Odpor 0.33/0.5ohm, 2 barvy na výběr.
TESLA Stealth MOD sub-ohm 100W (2200mAh)
 

TESLA Stealth MOD sub-ohm 100W (2200mAh)

s DPH: 1 199  (45,59 EUR)
Designový model automatického Modu od značkového výrobce Tesla. Určeno nejen pro nízkoodporové clearomizery od 0.1ohm. Kapacita skvělých 2200mAh, výkon až 100W.
TESLA Nano Mini Sub-Ohm 60W (3600mAh) - kontrola teploty
 

TESLA Nano Mini Sub-Ohm 60W (3600mAh) - kontrola teploty

s DPH: 1 569  (59,66 EUR)
Designový model miniaturního Modu od značkového výrobce Tesla. Určeno nejen pro nízkoodporové clearomizery od 0.05ohm, 3 provozní režimy: výkonu/kontroly teploty/mechanický. Kapacita obrovských 3600mAh, výkon až 60W.
Vaporesso Guardian One 40W (1400mAh/2ml/0.5ohm)+HLAVA NAVÍC
 

Vaporesso Guardian One 40W (1400mAh/2ml/0.5ohm)+HLAVA NAVÍC

s DPH: 989  (37,60 EUR)
Mini e-cigareta s dětským zámkem a hlavami 0.5ohm s keramikou pro potah přímo do plic. K dokoupení hlavy 0.6ohm pro MTL potah pusa-plíce. V setu s usb kabelem a hlavou navíc.
Mini BOX MOD Eleaf iStick Pico TC (75W/2ml) SET s Melo3 Mini - pro článek 18650
 

Mini BOX MOD Eleaf iStick Pico TC (75W/2ml) SET s Melo3 Mini - pro článek 18650

s DPH: 1 399  (53,19 EUR)
Mini Box Mod pro vapování také s kontrolou teploty žhavení (TC mode). Výkon 75W, vyměnitelný článek 18650, clearomizer Melo 3 Mini (2ml), mnoho funkcí.
Clearomizer Sub-Ohm Anyvape Patwitank VB (2ml/0.3ohm/0.5ohm)+HLAVA/PYREX NAVÍC
 

Clearomizer Sub-Ohm Anyvape Patwitank VB (2ml/0.3ohm/0.5ohm)+HLAVA/PYREX NAVÍC

s DPH: 849  (32,28 EUR)
Nízkoodporový Tank s vrchním plněním, dětskou pojistkou a regulací sání vzduchu. Pyrex tělo, hlavy 0.3/0.5ohm pro režim výkonu, objem 2ml. K dokoupení také hlavy pro TC režim (kontrola teploty) a ne-subohmové.
Clearomizer Sub-Ohm INNOKIN iSub APEX Tank (3ml/0.5ohm)+HLAVA NAVÍC
 

Clearomizer Sub-Ohm INNOKIN iSub APEX Tank (3ml/0.5ohm)+HLAVA NAVÍC

s DPH: 899  (34,18 EUR)
Nízkoodporový, inovativní Tank s plnícími otvory, 2x regulací sání vzduchu a revolučním způsobem výměny hlavy. Materiál Pyrex/Nerez, hlavy VDC 0.5ohm, objem 3ml.

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Alternativní zboží
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
  
Sledujte naše články na Facebooku    Jsmetaké na Google Google+  Jsme na YouTube
                     Provozovatel: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, email:
info@e-cigarety-shop.cz

 


JavaScript musí být povolen